Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου χτίστηκε το 1902, για να στεγάσει τα ευρήματα από τον «Λάκκο Εξαγνισμού» του 426/5 π.Χ., που ανακαλύφθηκε το 1898 στη νησίδα της Ρήνειας, από τον Δ. Σταυρόπουλο.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο, που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι, χτίστηκε γύρω στο 1900, κυρίως για να στεγάσει ευρήματα από την ανασκαφή του «Λάκκου εξαγνισμού» (που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ.) και τη νεκρόπολη της Ρήνειας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου

Υπάρχει μια μεγάλη συλλογή αγγείων που απεικονίζονται ιδιαίτερα από κυκλαδική κεραμική που χρονολογούνται από τη γεωμετρική περίοδο μέχρι τον 6ο αι. Π.Χ. Επίσης εκτίθενται θαυμάσια μελανόμορφη και ερυθρόμορφη κεραμική και ποικίλα ευρήματα, όπως επιτύμβιες στήλες ελληνιστικών χρόνων και άλλα γλυπτά.

Mykonos Archaeological Museum

Among the finds from Mykonos, especially impressive is the “Pithos of Mykonos”: a large jar, (made in a workshop on Tinos the 7th cent. B.C.) Richly decorated with bas – relief zones of bas-relief depicting various scenes from the Trojan War (the central composition shows Achaian warriors with the Trojan Horse).
Open 9:00 a.m to 4,00 p.m, daily except Tuesday and major publi

Source: Municipality of Mykonos